Uppgift

Du läser historia i skolan eftersom du behöver kunskaper om det förflutna för att klara ditt uppdrag som medborgare i en demokratisk stat som vuxen. Men vi kan ju inte släpa runt på alla händelser, idéer och skeenden. Vi måste välja. Historien består av händelser som har betydelse. Vi måste också kritiskt granska de källor som används när historia skrivs.

Era föräldrar fick därför en uppgift att välja ut händelser som de tyckte var tillräckligt viktiga för att bli historia i framtiden. De valde ut 35 händelser Er uppgift är att välja en av deras händelser, söka information om den och sedan skriva en historisk berättelse.

Ni jobbar i gruppen om 3 personer och ni ska skriva minst en historisk berättelse och publicera den här på bloggen. Ni får skriva fler texter om ni hinner. Om ni hinner väljer ni också en egen händelse som har koppling till den första. MEN den ska ha ägt rum under er livstid och den får INTE ha ägt rum i Europa eller USA.

Material:
En artikel på Wikipedia som beskriver er händelse
Minst en historisk källa som du hittar på Internet (se nedan)

Den historiska berättelsen ska innehålla följande:

Bakgrund
Vad hände? Beskriv händelseförloppet kort.
Vilka personer (aktörer) är inblandade i händelsen?

Orsaker och konsekvenser
Ge exempel på vad som orsakade din händelse.
Ge exempel på konsekvenser som din händelse fick.
Finns det olika uppfattningar om din händelsens betydelse?
Går din händelse att tolka på olika sätt? Hur i så fall?

Leta upp en historisk källa på Internet
Exempel, fotografier, ögonvittnesberättelser, tidningsartiklar, filmklipp

Tänk som en historiker och testa din källa utifrån närhet, oberoende och tendens. Skriv en kort text om vad du har kommit fram till.

Vad berättar dina källor som du inte hittar i artikeln från Wikipedia. Finns det något som du tycker har glömts bort i historieskrivningen och i så fall vad?

Avslutning
1. Placera in händelsen i minst en kategori (se nedan) – varför är det viktigt att den här kategorin händelser finns med i historien? (några händelser passar i fler kategorier)
2. Finns det andra händelser i samma kategori som inte finns med på listan, men som du tycker är viktigare? Motivera varför du tycker som du gör.
3.Sammanfatta och fundera över om era händelser platsar i framtidens historia.

Publicera era texter på bloggen

Läs varandras texter och kommentera dem.
Om vi hinner: Pricka in händelserna på en googlekarta. Blått för era föräldrars händelser och rött för era.
Gör en egen wordle med händelser från nuet som du vill ni i gruppen vill ha med till framtiden. Gör en skärmdump på din wordle och publicera på bloggen.

Kategorier
Alla människors lika värde
Kalla kriget
Tekniska framsteg och uppfinningar
Politiska mord
Miljökatastrofer
Folkmord
Revolutioner
Katastrofer
idrottshistoria
Personlig historia och identitet
Ekonomisk historia
Naturkatastrofer
Terroristhandlingar
Krig
Politisk historia

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *