Frihetskämpar

Över hela världen, i flera hundra år har människor behandlats olika för deras hudfärg eller vilket kön de har. Det är många människor genom åren som har slagits för jämställdhet och kämpat för just sin åsikt i samhället. Än idag är det inte helt rättvisst, eftersom tjejer i vissa länder inte får gå i skola, vita människor får lättare jobb än mörkhyade för att nämna några exempel. I de många länder, som t.ex. i Sydafrika blir mörkhyade behandlade annorlunda än vad vita blir. Genom åren är det många som har kämpat för en mer jämlik värld, men vissa personer blir mer kända än andra vilket beror på att de i hög grad bidragit till stora förändringar. För att nämna några mer kända frihetskämpar, som även stått för icke-våldspriniciper, är Gandhi, Martin Luther King, Nelson Mandela och Malala.

Martin Luther King är en av de mest kända frihetskämparna för jämställdhet mellan svarta och vita i USA. King var religiös pastor och protesterade mot att svarta behandlades sämre än vita i USA. Han levde mellan 1929 och 1968, då han tyvärr blev skjuten av någon som inte gillade hans ideer. Under de år hann han göra mycket stora saker, det han är mest känd för är hans tal “I have a dream”, som just innebär att han drömmer om en framtid där vita och svarta behandlas lika.

Nelson Mandela var Sydafrikas president mellan 1994 – 1999, men är framför allt känd för hans “icke-vålds protester” mot det vita styret i Sydafrika som även gav honom 27 år i fängelse. Nelson satt flera år på fängelsön Robben Island utanför Kapstaden. Efter att Nelson Mandela avgått som president utdelades han med över 250 hederspriser. Han fick även Nobels fredspris tillsammans med en vit politiker (de Klerk) i Sydafrika för deras arbete med att avskaffa apartheid politiken i Sydafrika. Bland vissa sydafrikaner kallas han för “mkhulu” vilket betyder farfar. Under den tid han satt i fängelse uppmärksammades det mycket runt om i världen.

Malala Yousafzai föddes i Pakistan och är 17 år gammal, när hon var 15 år så blev hon skjuten i huvudet av talibanerna i Pakistan. Talibanerna sköt Malala för att hon var med i en grupp som demonstrerar för att tillåta utbildning för flickor i landet. Talibanerna har tidvis genom historien försökt hindra flickor från att få utbildning genom våld. Malala överlevde attacken från talibanerna och har bestämt sig för att fortsätta kämpa vidare för jämnställdhet.

Prestationer:

Det viktigaste som Martin Luther King åstadkom var att hand i hög grad bidrog till att hela USA fick rösträtt. 1965 fick alltså alla rösta, mörkhyade människor också. Skillnaden mellan Nelson Mandela och Martin Luther King är att Martin ville att svarta skulle få rösträtt. Nelson ville ha demokrati som styre i Sydafrika. Han brydde sig inte om det var vita eller svarta som styrde, men däremot att alla skulle ha rösträtt och att alla skulle behandlas lika. De skulle aldrig behöva vara rädda för vad de tyckte och de skulle leva i ett lugnt land. Malala kämpar för kvinnors rättigheteer och utbildning. Det som är speciellt med Malala är att hon är är så ung och klok, samt talade inför UN vid så ung ålder. Hon blev skjuten av talibaner men står fortfarande för att alla ska ha rätt till utbildning.

Orsaker:

Både Martin Luther King och Nelson Mandela levde i en tid med stora orättvisor i sina länder. De hade både kraften att offentligt våga stå för sina åsikter trots att det innebar livsfara. King blev mördad för sin åsikt medan Mandela fick ett mycket långt fängelsestraff. Det sägs att Martin Luther King var vän med en vit pojke när han var barn, men när han blev äldre fick inte han leka med honom längre. Exempel på att mörkhyade och vita behandlades olika var att det finns särskilda platser för vita och för svarta på samma buss, men de fick inte sitta bredvid varandra eller att det var olika toaletter för vita och svart. Denna orättvisa gjorde att han började kämpa för de svartas rättigheter. Även om det tog tid bidrog Kings arbete till att USA blev ett mer jämlikt samhälle och att alla fick rösträtt i USA. Malala har högt utbildade föräldrar som redan i hennes unga år uppmuntrade henne att ha åsikter och protestera mot orättvisor. Detta har hjälpt henne i arbetet för flickors rättighet till utbildning i Pakistan och andra länder. Nelson Mandela valde att bli frihetskämpe eftersom han ansåg att det var helt fel att folk skulle behandlats olika för deras hudfärg. Han levde i ett samhälle där det var stora orättvisor som även var inskriven i lagen (apartheid).

Det som kännetecknar samtliga tre personer är att de protesterat och kämpat utifrån en icke-våldsprincip där de istället vill påverka människors åsikt och medvetande om orättvisor. Alla tre har även blivit tillgivna Nobels fredspris.

Konsekvens:

För Martin Luther King blev både konsekvenserna positiva och negativa. Hans arbete gav till sist mörkhyade både rösträtt och bättre levnadsvillkor. Tyvärr blev han mördad för sina åsikter, men samtidigt skapade detta mord sådan avsky i världen och USA att de svarta människornas levnadsvillkor förändrades snabbare. King var fullt medveten om risken att bli mördad för sina åsikter eftersom många som protesterat tidigare blivit mördade. Nelson Mandela gjorde så att apartheid försvann. Nelson gick med i grupp för att ta bort apartheid utan våld och eftersom det var olagligt att protestera fick han sitta i fängelse. Han behandlades som en frihetskämpe över hela världen och många länder (däribland Sverige) slutade handla med Sydafrika som blev isolerat. Detta skyndade på både frisläppandet av Mandela och även avskaffandet av apartheid. Han var så populär och det gjorde att han blev partiledare över ANC (African National Congress) och därefter president i Sydafrika. Han och en vit politiker vid namn de Klerk bestämde sig för att ta bort apartheid. Malala som är så klok och kämpade för att även flickor ska få gå i skolan blev skjuten p.g.a att hon demonstrerade. Samtidigt bidrog mordförsöket på henne till att göra henne än mer känd och hon fick “blodad tand” vilket menas med att hon blev ännu mer taggad och vill fortsätta att kämpa vidare för det hon tror på.

 

Källa 1: Ebba

Det finns många källor om Martin Luther King men som källa har jag valt “I have a dream” av Martin Luther King. “I have a dream” är definitivt en av de mest kända talen genom alla tider. Om man skulle gå fram till några slumpmässiga personer och fråga, vad det första de tänker på när man säger Martin Luther King skulle förmodligen de flesta säga “I have a dream”. På Youtube kan man söka på I have a dream och då kommer hans tal upp. I have a dream är en väldig trovärdig källa eftersom det finns inspelat. Den finns inspelad på band, Youtube och det finns människor som lever som hört talet “live på plats”. De har hört talet, levande källor borde vara pålitliga källor. Den källan är väldigt bra om man vill veta vad hans drömsyn om jämnlikhet i samhället. Talet för min text är perfekt för den visar hur mycket han stod för sina åsikter och vilka de var. Den hjälper däremot inte om jag skulle skriva om hans familj eller om hans liv eftersom han inte säger något speciellt om det i talet. Det är en väldigt bra källa men han pratar bara om sina åsikter, man får inte veta vad andra mörkhyade tycker om rösträtt.

https://www.youtube.com/watch?v=smEqnnklfYs

Källa 2 (Nellie): På internet kan man hitta massor av olika intervjuer där Nelson Mandela berättar om tiden på fängelset och även där han berättar om hans egna åsikter gällande apartheid. Själv såg jag på en intervju där Nelson hade kommit på ett besök till Sverige och blev intervjuad utav Malou von Sivers 1999. I intervjun säger Nelson att det var värt att sitta i fängelset eftersom han fick lära sig mer om folks historier och fick mer kunskap om andra länder. Nelson kom fram till att han ville göra en förändring i systemet och inte bland folk, alltså att det inte var fel på folket utan hur de svarta behandlades i samhället. Apartheid betyder just “Skiljer människor åt pågrund av hudfärg”. Det var detta i systemet som Nelson ville ändra på. Detta är en trovärdig källa eftersom det är Nelson själv som pratar i intervjuerna. Just i denna videon får man inte reda på så mycket om hans familj. Om de är det man vill veta om så får man kolla på intervjuer just där han pratar om sin familj.

Intervju med Malou:http://www.tv4play.se/program/nyhetsmorgon?video_id=2505174

Källa 3: Adam

Det finns ett flertal källor berörande Malala Yousafzai. Det finns många olika tidningar och videoinspelade klipp på nätet som har setts av massor med folk. Jag har valt hennes tal i FN för att det visar på vad hon står för, det är en bra källa för man får verkligen veta vad hon tycker. Men man får inte veta vad flickor i Pakistan, i allmänhet tycker. Man får bara reda på vad en kvinna tycker men inte om hon har stöd av alla kvinnor i hennes hemland. I de här klippen talar hon om utbildningen för flickor. Malala talar förmodligen sanning, men man kan inte veta i hur stor skala hennes sanning sträcker sig, hon vill ju överdriva för att få folk med sig, men hon har även bevis för att hon blev skjuten i huvudet och det är hon som vet bäst. Trots att hon blev ju skjuten i huvudet så fortsatte hon att kämpa. Malala skulle inte ha fått tala inför FN och tagit emot Nobels fredspris, om hon inte hade blivit skjuten. Det är fascinerande att man måste bli utsatt för något hemskt för att få en talan. Det som har hänt Malala är inte ovanligt , skillnaden är att hon överlevde och fortsatte. Malala var väldigt ung när hon fick Nobels fredspris och det finns bevis för det också. I det här talet så visar hon mycket känslor och får andra att känna medkänsla. Den här källan är väldigt säker eftersom den är känd och var live. Det var väldigt mycket människor närvarande vid talet. De här källorna kan man undersöka och kolla på, om man är emot eller för att flickor ska få samma utbildning som andra. Om man är emot kanske man ändrar sig. Om man är för kan man kolla på den för att söka inspiration, att vilja vara del av en mer jämnställd värld. Jag skulle säga att den här källan är trovärdig.

( https://www.youtube.com/watch?v=QRh_30C8l6Y )

 

Diskussion:

Samtliga frihetskämpar har åstadkommit viktiga saker. De har alla kämpat för mänskliga rättigheter och som de även fått Nobels-fredspris för. Om de här personerna och organisationerna inte kämpat mot orättvisor skulle våra samhällen se helt annorlunda ut eller åtminstone skett betydligt senare i tiden. Barack Obama skulle aldrig kunna vara president idag om inte Martin Luther King kämpat för lika rättigheter. Obama skulle kanske inte heller ens fått rösta? Vi vet inte hur vårt samhälle skulle se ut om de personerna inte hade ingripit.

Troligen skulle inte vårt samhälle var så utvecklat som det är idag. Apartheid skulle kanske vara kvar i Sydafrika och kanske finnas i flera länder i Afrika eftersom Sydafrika är det rikaste och militärt starkaste landet i Afrika. På detta sättet hade – åtminstone tidigare Sydafrika – stor påverkan på andra länder i Afrika. Det är en ganska stor och viktig del av vår historia. Nelson Mandela och Martin Luther Kings historiska händelser känner vi till men Malalas historia är så pass ung att vårt samhälle inte har ändrats så mycket än. Samtliga tre personers prestationer har påverkat vårt samhälle i stor utsträckning – även i Sverige.

Även om de här individerna blev kända för det de gjorde, så kunde de inte ha blivit det utan hjälp. Man kan göra en sådan koppling till nutid, t.ex Barack Obama kan inte göra någon skillnad utan att folket är med honom. Han behöver även assistenter, rådgivare och personer som genomför hans handlingar. Artister behöver sin agent som fixar kontrakt och reklam. Talesättet “En person kan göra skillnad” stämmer men talesättet “Vi är starkare enade” är mer sant och räcker i längre utsträckning.

Den här historian är viktig för att den har påverkat vårt samhälle. De här personernas åsikter hade inte blivit så stora om inte något hade hänt dem. De blev mer känd när något hände med dem t.ex. skjuten, fängelsestraff eller mördad. Deras åsikter skulle inte bli lika kända för att många tyckte samma sak, men när de var beredda att offra något för att de skulle bli skillnad, de var då de blev betraktade som frihetskämpar.

Deras händelser som ett mord, skjuten eller fängelser hjälper oss att komma ihåg hur mycket de har hjälpt oss att bli ännu mer jämnlikt samhälle.

Gjord av: Ebba, Adam och Nellie