Tsunamin i Thailand 2004

Bakgrund

Tsunamin i Thailand ägde rum 26 december 2004. Tsunamin var en fruktansvärd naturkatastrof i Indiska oceanen. 225 000-300 000 miste livet och över 5 miljoner beräknas ha blivit helt hemlösa eller tvingats fly, enligt Wikipedia. I Thailand ska ungefär 1 000 svenskar ha omkommit på sin semester, till störst del i Khao Lak. De länder som blivit mest drabbade var Indonesien, Sri Lanka, Thailand och Indien.

Det började med en undervattensjordbävning utanför den indonesiska ön Sumatra. Det var det näst största skalvet genom tiderna i hela världen. Den största inträffade vid Chile år 1960. Skalven höll sedan på i flera månader och till sist kom det ett enormt efterskalv som dödade ca 1 000 människor, men det kom ingen tsunami. All energi från jordbävningarna motsvarade det som skulle behövas för människor i hela USA i 370 år, mätt efter landets energikonsumtion. Det är en otrolig mängd energi, nästan lika mycket som Tsar Bomba, den kraftigaste vätebomben som någonsin har provsprängt. De flesta jordbävningarna varar bara i några sekunder men jätteskalvet den 26 december varade i hela 10 minuter. Skalvet kunde kännas ända bort till Alaska och flyttade vissa öar över 20 meter. Man har undersökt havsbottnen där jordbävningen ägde rum och upptäckt att bottnen höjdes upp till 12 meter på över 1 200 km. Detta var den stora anledningen till den följande Tsunamin.

Tsunamin

Hundratusentalsmänniskor omkom i katastrofen och de flesta dödades av de över 10 meter vågorna som svepte över länderna omkring den Bengaliska viken. I provinsen Aceh på Sumatrat ska tsunamivågorna även ha varit över 20 meter höga. Vissa platser drabbades mer än andra på grund av att djupet vid stränderna varierarde. Alltså påverkades inte platser med djupa stränder lika mycket som de grunda.

Saknaden av ett varningssystem i en sådan jordbävningstät region fick i efterhand mycket kritik. Många människors liv kunde ha räddats om framförallt Thailand, Indien och Sri Lanka hade varnats. I Indonesien hade det knappast hjälp att varna eftersom vågorna nådde kusten på bara 15 min.

Konsekvenser

Efter jordbävningen så fick man många konsekvenser. En bra konsekvens är om det skulle komma fler jordbävningar skulle man antagligen evakuera kusterna ifall det skulle följa en tsunami, den var alltså en oväntad katastrof och därför brydde man sig inte om att få bort människorna från kusterna. En mindre bra konsekvens var att många länder förstördes och framförallt att många människor miste livet. Tsunamin kostade de drabbade länderna mycket pengar då de behövde återbygga de förstörda städerna.

Vår källa – Dokumentärfilm

Vår källa är en dokumentärfilm som både visar filmklipp direkt efter tsunamin och sedan 10 år efter. Där får man följa thailändare som har blivit svårt drabbade av katastrofen, de flesta har förlorat sin familj och lever ett mycket svårt liv. På filmen får man även se hur deras liv är 10 år senare. Vi kan här se hur thailändare har drabbats och inte bara svenskar som har skadats men lyckats ta sig tillbaka vid liv. De kan då fortsätta leva ett vanligt liv medans de som bor i Thailand kanske inte har sin familj kvar. Alltså ger det oss bra information om den verkliga händelsen där det filmas på plats.

Filmen är väldigt trovärdig eftersom det är intervjuer med personer som faktiskt har varit med om tsunamin och kanske precis hade överlevt. Den finns på SVT och har sänts i TV. Däremot är den lite subjektiv eftersom man bara för höra några personers upplevelser av händelsen. Man får heller inte veta något om hur andra länder har drabbats.

Filmen

Avslutande diskussion

Vi tror att händelsen kommer att gå till historien eftersom det var en av de största naturkatastroferna som någonsin har inträffat och där väldigt många människor dog. Det är ganska ofta det inträffar naturkatastrofer och att människor dör men den här katastrofen var en helt ny sorts naturkatastrof för oss, däremot i Japan kände man väl till begreppet. Vi svenskar kommer ihåg det som “tsunamin”. När vi tänker på ordet tsunami tänker vi just på tsunamin i Thailand. Det räcker med att säga tsunamin i bestämd form så förstår folk att man menar tsunamin i Thailand år 2004. Ordet tsunami är japanskt eftersom det tidigare har inträffat en del mindre tsunamis där. Innan tsunamin i Thailand var det inte så många människor i västvärlden som kände till begreppet. Nu är det känt över världen och det är ett tecken på att detta kommer att bli en känd naturkatastrof i framtiden.