Pedagogisk planering och matris

PEDAGOGISK PLANERING I HISTORIA år 7
Vecka 11 – 13
Historien skrivs nu

Syfte

 • Att utveckla en förståelse för att det förflutna präglar vår syn på nutiden och därmed uppfattningen om framtiden
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.

Centralt innehåll

Du  ska förstå:

 • Vad begreppen kontinuitet, förändring, förklaring, identitet och källkritik betyder och hur de används i historiska sammanhang.
 • Hur historia kan användas för att förstå hur den tid som människor lever i påverkar deras villkor och värderingar
 • Hur historia kan användas för att skapa eller stärka nationella identiteter.

Mål till dig som elev

 • Du ger exempel på aktuella konflikter i världen och ser samband mellan olika tidsperioder och nuet, t.ex.om Sovjetunionens sönderfall och nya maktförhållanden i världen
 • Du resonerar då utifrån begreppen kontinuitet och förändring
 • Du vet vad källkritik betyder och vad källor betyder för hur historia skapas
 • Du använder historiska begrepp
 • Du känner till folkmordet i Rwanda och något om dess orsaker och konsekvenser

UNDERVISNING

Arbetssätt
Grupparbete i grupper om 3 ska ni undersöka en händelse var i gruppen, som enligt era föräldrar är eller kommer att bli historisk. Uppgiften ligger på http://hldlindenc.se

Material: http://wikipedia.se, www.ne.se. samt andra internetkällor. Filmer och bilder från händelsen som du har valt.

Redovisning

Visa vad du kan på lektionerna skriftligt och i diskussioner. Du kommer att få förklara fakta, ord och begrepp inom området.

Redovisa ditt arbete på bloggen här, http://hldlindenc.se

Kunskapskrav för arbetsområdet i historia

        E    C                 A
Eleven har (…) kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter grundläggande goda mycket goda
Eleven kan beskriva(…) samband mellan olika tidsperioder. Eleven anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med (…) underbyggda hänvisningar till det förflutna, nuet och (framtiden) enklaenkla och till viss del förhållandevis komplexaUtvecklade och relativt väl komplexaVälutvecklade och väl
Eleven kan föra (…) resonemang om orsaker och konsekvenser av vad som hände under denna period enkla och till viss del underbyggda relativt väl utvecklade och relativt väl underbyggda välutvecklade, nyanserade ochväl underbyggda
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra (…) underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då (…) resonemang om källornas trovärdighet och relevans. enkla och till viss delenkla och till viss del utvecklade och relativt väl välutvecklade och väl
Eleven kan använda historiska begrepp på ett (…) fungerande sätt i huvudsak relativt väl

 

Betyget D innebär att kunskapskraven för betyget E och till övervägande del för C är uppfyllda.

Betyget B innebär att kunskapskraven för betyget C och till övervägande del för A är uppfyllda.

 

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *