Exempeltext – folkmordet i Rwanda 1994

Den här texten handlar om folkmordet i Rwanda och varför det är en händelse som måste bli en del av vår gemensamma historia för all framtid.

Bakgrund
Folkmordet i Rwanda ägde rum från april till november 1994. Enligt Wikipedia mördades 800 000 människor ur folkgruppen tutsi av den andra stora folkgruppen i landet hutu. De båda folkgrupperna har en lång historia av motsättningar. Dessa förvärrades efter första världskriget då Belgien tog över kolonin Rwanda från Tyskland. Belgarna använde en rasistisk ideologi och menade att de ljushyade tutsierna stod närmare den vita rasen, därför fick de olika fördelar i samhället. När Rwanda blev självständigt 1959, tog ett hutu-nationalistiskt parti över och tutsier började diskrimineras på olika vis. Många tutsier flydde till grannlandet Uganda.

Under 1990 bildade tutsier en rebellgrupp som hade som mål att låta flyktingar att återvända. Konflikten utvecklades till ett inbördeskrig. Den hutu-ledda regeringen använde propaganda för att ena hutu-befolkningen mot tutsierna. Radio användes för att hetsa mot tutsier och olika halvmilitärar grupper beväpnades av hutuer med makt. Under den här tiden börjar också idén om en total etnisk rensning ta form hos ledande hutuer. Enligt Wikipedia finns det flera bevis för detta. Men FN valde att bedöma situationen som stabil och tvingade istället parterna till ett fredsavtal.

Folkmordet från april – november 1994
När President Habyraiama (hutu), flög hem från fredssamtal mellan tutsigerillan och regeringen sköts hans plan ner. Man skyllde dådet på tutsi-gerillan. Hutu ledda milisstyrkor började då mörda människor som tillhörde tutsi-folket, men också människor från hutu som inte ville delta. Enligt officiell statistik mördades 937 000 tutsier och moderata hutuer från den 6 april till början av juli. Många av offren dödades med machetes som hutumilisen hade importerat före folkmordet”.

Orsaker
Den utlösande orsaken till folkmordet var alltså att hutu-presidentens plan blev nedskjutet när han återvände till Rwanda från fredsförhandlingar i Tanzania Man vet inte vem som sköt ner honom, men många tror att det vara hutuer som inte ville ha fred.Tutsirebeller fick dock skulden och massmordet på tutsier inleddes den 6 april.

En annan orsak var att omvärlden inte gjorde något för att stoppa folkmordet. FN gjorde nästan ingenting. Frankrike som hade FN-trupp i landet valde att lämna Rwanda precis före folkmordet. Det var istället tutsi-gerillan RFP som invaderade landet med rebellstyrkor från Tanzania och Uganda. De lyckades slå den hutu-ledda regeringsarmén och på så vis få stopp på folkmordet.

Konsekvenser
Efter folkmordet flydde nästan två miljoner hutu-soldater till grannländerna. Detta har lett till två stora krig i regionen. FN:s säkerhetsråd antog en resolution för att ställa de skyldiga inför rätta. Flera har dömts till livstids fängelse, men 100 1000- tals har också undgått straff.Idag styrs Rwanda ev Paul Kigane en tutsier som ledde rebellarmén RFP.

Min källa – Några röster om folkmordet
Det finns alltid starka krafter som vill dölja eller förminska effekter av ett folkmord. Därför har jag valt att lyfta fram några ögonvittnesberättelser och fotografier där morden dokumenteras. På Forum för levande historias hemsida kan man läsa om fyra olika personers upplevelser av krigen. Berättelserna bygger på intervjuer av överlevare. Det är journalister från Sverige som har intervjuat under år 2008. Det är alltså 14 år efter händelserna, men det är andå fyra olika människor som oberoende av varandra kommer till tals och deras berättelser är samstämmiga om vad som skedde. Överlevare både från tutsi och hutu- folket finns med. Men Forum för levande historia har bara valt ut personer som var offer eller försökte hjälpa offer. Det hade varit intressanta att höra hur de som mördade tänkte. Det skulle kanske göra det älttare hur man ska undvika sådana här händelser i framtiden. Läs intervjuerna här http://www.levandehistoria.se/folkmordet-i-rwanda/josephine-mukashyaka-kigali

Jag tycker att Forum för levande historia är en trovärdig källa eftersom de har regeringens uppdrag att sprida information om folkmord av det här slaget. Men deras urval av källor har en tydlig tendens. Röster från förövarna finns inte här.

Avslutande diskussion
Folkmordet i Rwanda är en viktig del av vår historia. Vi lär oss hur farligt det är att skapa motsättningar mellan människor. Det finns också många likheter med andra folkmord. Ena gruppen hetsar mot den andra med hjälp av propaganda. Man planerar att faktiskt utrota den andra gruppen, men döljer det noga till en början och man handlar snabbt med massor av våld. Varje människa måste fundera över hur man handlar när man blir utsatt för propaganda och våld av det här slaget.

Folkmordet i Rwanda kan placeras i kategorin folkmord eftersom det riktades mot en etnisk folkgrupp. Tyvärr har många folkmord ägt rum genom historien. Det mest kända är kanske Förintelsen då 6 miljoner judar mördades av nazister. Men det finns många många fler. Ibland diskuterar forskarna om en sådan här hemsk händelse verkligen är ett folkmord eller “bara” ett massmord. Ett exempel är Osmanska rikets mord på mängder av armenier år 1915. Där är det svårt att skaffa fram bevis om vad som verkligen hände. Ett annat problem är att folkmord ofta förnekas. Det finns nämligen alltid människor som vill använda historien för sina egna syften. Eftersom det ofta ä en minoritet eller utsatt grupp som råkar ut för folkmord kan de ha svårt att hävda sin rätt till historien efteråt.

I fallet Rwanda har det precis uppstått en diskussion om hur folkmordet ägde rum. Amerikanska forskare hävdar i en dokumentär från brittiska TV-bolaget BBC att tutsi-gruppen kanske ändå inte var så oskyldig som tidigare historieskrivare har menat och att det var fler från hutu-folket som dog än från tutsierna. Rwanda är starkt kritiskt mot dokumentären enligt en artikel i Svenska dagbladet som du kan läsa här. Historien ifrågasätts och skrivs om hela tiden och då gäller det att ha bra källor som tål en kritisk granskning.

Vill du veta mer?

http://blog.svd.se/historia/2014/05/05/folkmordet-i-rwanda/

http://www.so-rummet.se/kategorier/folkmordet-i-rwanda

 

En reaktion på “Exempeltext – folkmordet i Rwanda 1994

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *