Berlinmurens fall

Berlinmuren var en mur som byggdes för att skilja Östtyskland från Västtyskland och den existerade mellan 13 augusti 1961 och 9 november 1989. Muren byggdes av Östtyskland för att stoppa östtyskarna från att fly till Västtyskland via Västberlin, men i Östtyskland kallade man muren ”antifascistiska skyddsvallen” för att få det att se ut som om den var där för att hålla ”fascismen” ute.

 Bakgrund

Många unga östtyskar flyttade till Västberlin efter att dem läst klart på universitetet eftersom Västberlin hade bättre karriärmöjligheter än Östberlin. Västberlin hade varit avskilt från Östtysklands territorium sedan 1950-talet, men gränsen till Östberlin var obevakad och det var lätt att fly. Det gjorde att en ström av östtyskar flydde till Västberlin, vilket innebar att Östtyskland förlorade välutbildad arbetskraft. Från 1949 till 1961 flydde ca 2,7 miljoner människor till Västtyskland via Berlin. För att inte fler människor skulle fly byggde man upp en mur som delade upp Tyskland i två delar, Västtyskland och Östtyskland.

 Orsaker

Hösten år 1989 flydde flera hundra tusen östtyskar, vid Ungern, Prag och Warszawa, inte bara för att gränsen mellan Ungern och Österrike hade blivit lättare för östmedborgare att passera. I flera östtyska städer, inklusive Östberlin började invånarna att demonstrera.  Regeringen i Östtyskland var pressad och hade svårt att hantera situationen, då den delvis skapats av reformer i andra östländer, exempelvis av reformpolitiken Michail Gorbatjov hade startat i Sovjetunionen. Den östtyska regimen hade inte följt med i den reformpolitiska utvecklingen.

 Muren faller

Allt började med att Östtyskar som var på semester i Ungern släpptes fria.

Folket i Östberlin började protestera och demonstrera och regeringen i Östtyskland insåg att det inte fanns något dem kunde göra. Så på en presskonferens 9 november 1989 sa partifunktionären Günter Schabowski, som hastigt hade kallats in för att hålla i presskonferensen eftersom SED:s (Sozialistische Einheitspartei Deutschlands = Tysklands Socialistiska Enhetsparti) ledning fortfarande satt i möte och inte ville bli störda, att muren skulle tas ner och att Östtyskarna var fria att lämna Östtyskland.

“När börjar det gälla?” frågade kvällstidningen Hamburger Bilds korrespondent Peter Brinkmann.

Günter Schabowski sa: ”Es tritt nach meiner Kenntnis, ist das sofort, unverzüglich!”.

Vilket ungefär betyder ”Det faller på min kännedom att det är omgående, genast!”. Fast egentligen hade Günter ingen aning om när det skulle börja gälla.

Östtyskarna strömmade ut ur Östtyskland genom dem öppna portarna till Västtyskland. Muren föll.

Konsekvenser

Efter att muren hade fallit förenades Västtyskland och Östtyskland och blev till ett och samma land igen. De som innan hade varit östtyskar kunde resa och flytta vart de ville och familjer som hade varit splittrade av muren återförenades. Även om muren nu är borta talar man om en annan mur som delar tyskarna: ”muren i människornas huvuden”. Detta är en bildlig mur som delar tyskarna i två folk med olika värderingar och livsstil, ett uppvuxet i Västtyskland under kapitalism och ett i Östtyskland under kommunism.

 Historia eller inte?

Personligen tror jag att Berlinmurens fall kommer att gå till historien eftersom att då enades Tyskland och blev ett stort land. Som ett stort land hade då Tyskland större inflytande i EU.

 Källor:

http://www.svtplay.se/video/2447555/berlinmurens-fall-avsnitt-1 (svtplay.se)

http://www.svtplay.se/video/2447555/berlinmurens-fall-avsnitt-2 (svtplay.se)

https://sv.wikipedia.org/wiki/Berlinmuren#Konsekvenser_av_Berlinmuren (wikipedia.se)