Tsunamin i Indiska oceanen 2004

Bakgrund

En kraftig tsunamin i Indiska oceanen ägde rum den 26 december 2004. Enligt wikipedia dog 225 000-300 000 människor och över 5 miljoner människor blev helt hemlösa eller tvingades fly pga tsunamin. De länder som drabbades värst var Indonesien, Sri Lanka, Thailand och Indien. Flera länder utanför Asien blev också hårt drabbade, det landet som troligtvis blev hårdast drabbat var Sverige där 543 turister avled och 1500 turister skadades.

Tsunamin startade på grund av en jordbävning under indiska oceanen, denna jordbävning uppnådde 9,3 på Richter skalan (mäter hur starka jordbävningar är). Detta är alltså den näst kraftigaste uppmätta jordskalvet någonsin.

 Jordbävningen

Tsunamin startade pga ev en jordbävning under indiska oceanen som uppmättes till den näst starkaste jordbävningen någonsin. Det kraftigaste huvudskalvet fick flera uppföljande mindre skalv som höll på i flera månader. Ca 2 månader efter huvudskalvet hände ett enormt efterskalv som uppnådde 8.7 på Richterskalan.

 Energin av jordbävningen motsvarade ungefär 1500 hiroshimabomber. Resten av energin som spreds motsvarade ungefär 550 miljoner hiroshimabomber, tillräckligt med energi för att försörja hela USA i 370 år.

Orsaker och konsekvenser

Sådana här saker händer hela tiden den enda orsaken är att jordens kontinentalplattor stöter i varandra med en oerhörd kraft så att det orsakar en jordbävning.

 Av denna händelse följde många konsekvenser, både positiva och negativa. En positiv konsekvens var att man efter tsunamin fick mycket bättre tsunami skydd, det finns numera larm, man evakuerar kusterna och det finns skyddsställen. Det blev även många negativa konsekvenser. Omkring 250 000 Människor omkom och 5 miljoner människor blev hemlösa eller tvingades fly. Detta gjorde att FN blev tvungna att hjälpa de drabbade länderna. För även om man överlevde tsunamin var det inte säkert att man överlevde efter. Det var svårt att få tag på mat och vatten eftersom att alla livsmedelsbutiker var stängda, de kunde inte heller få något vatten eftersom att det var blandat med döda kroppar och avföring. Efter ett halvår hade FN gett två miljoner människor mat och en miljon människor vatten. Det blev även några mer positiva konsekvenser, folk blev mer hjälpsamma mot varandra, när sådana här saker händer kan folk och länder komma närmare varandra. En annan positiv konsekvens var att i många inbördeskrig så blev det fred för att folk hade fullt upp med att hjälpa sina egna. Ett exempel är inbördeskriget i Sri Lanka mellan de Tamilska tigrarna och Sri Lankas regering. Detta inbördeskrig tog en paus när tsunamin inträffade och under en viss tid efter.

 Min källa

Min källa är ett Youtube klipp från 30 september 2007, detta är alltså nästan 3 år efter händelsen. Detta klipp är en väldigt renodlad och sann källa. Denna källa är objektiv för den personen som har gjort den här videon filmar, helt oberoende av tsunamin, deras semester. Det är en svensk turist som filmar med en mobilkamera.

 Eftersom att denna film är tre år gammal så finns det en chans att denna person har redigerat den i efterhand och lagt på sin röst. När man ser på denna film så verkar den dock helt oberoende och att allting händer i realtid precis där.

 Denna video filmas precis där det händer mitt i tsunamin så denna källa har en väldigt bra närhet. man ser. Jag skulle säga att källan är väldigt pålitlig. Man ser i videon att den filmas precis där och nu. I videon kan man se hur tsunamin utvecklas och hur dem flyr.

 Klicka här för att se videon!

 Jag har också hittat mycket av faktan i min text på Wikipedia.

 Avslutning

Tsunamin i Indiska oceanen 2004 klassas som en naturkatastrof. Jag tycker att den är den viktigaste på listan om naturkatastrofer för att för det är i denna jordbävning som näst flest personer har omkommit någonsin, sverige blev så hårt drabbat och det är den näst starkaste jordbävningen som någonsin uppmätts (enligt Richterskalan). Och det är också därför den kommer ta en viktig plats i historien. <<<<<<<<<<<<<<<<<


Jag tror absolut att tsunamin i Indiska oceanen 2004 kommer att bli en historisk händelse. Om man säger tsunami så är det första folk tänker på tsunamin i Thailand. Innan tsunamin i Indiska oceanen 2004 inträffade var det inte många västerlänningar som visste vad en tsunami var, men nu efter tsunamin vet det flesta västerlänninar vad det är.

Tsunamin i Indiska oceanen (2004)

Tsunamin i Indiska oceanen ( 2004 )

Den 26 December 2004 drabbades främst Indonesien, Thailand, Indien och Siri Lanka av en tsunami. Ca 225 000 – 300 000 människor omkom i tsunamin varav 543 var svenskar.

Bakgrund                                                                                                                                                 I hundratals år har den Burmesiska och den Indiska plattan legat låsta till varandra, dvs. de har kilat fast i varandra så att de inte rört sig. Men trycket på dem har bara ökat och ökat och tillslut går den ena kontinentalplattan under den andra och skapar en enorm jordbävning. Plattorna möts ca 160 km utanför Sri Lankas kust. Då bildas en av de kraftigaste jordbävningarna som någonsin har uppmätts, och kraften i kollisionen ska motsvara mer än ca 1500 atombomber. Hela jordklotet vibrerar ca 2,5 cm och jordbävningen håller på i 10 minuter, som är väldigt ovanligt. Vanliga jordbävningar som håller på i några sekunder skapas av kontinentalplattor som krockar en gång men i den här jordbävningen fortsätter kontinentalplattorna att krocka i tio minuter, och i det här fallet fortsätter den ena plattan att tryckas under den andra i 10 minuter. Det skapade flera vågor, 14 stycken, som kom med jämna mellanrum, ca 10 minuter mellan varje våg. När kontinentalplattorna möts skjuts havsbottnen vid epicentrumet upp och då sätts en enorm mängd vatten i rörelse, och det är tsunamin.Tsunamivågorna som skapades av jordbävningen börjar färdas i 800 km/h, ungefär lika snabbt som ett jetplan. Men vågorna var som kraftigast åt vest – öst, då de nådde ända till Afrika. De var inte lika starka åt nord – syd. Det var därför Bangladesh som ligger rakt norr om jordbäcningens epicentrum klarade sig lindrigt även fast det ligger ganska nära.

Indiska oceanen har inget varningscenter för tunamivågor, det närmaste ligger på Hawaii. 50 minuter efter det första skalvet utfärdar varningscentret på Hawaii en varning i Indiska oceanen. Då har den första vågen redan nått Indonesien.

Händelse:

Sumatra i Indonesien blir det första offret för tsunamin. När vågorna börjar komma in på grundare vatten saktar de farten till 30 – 50 km/h och börjar resa sig på höjden. Vågorna blir över 20 m höga och väller in med all sin kraft över Sumatra. Människor flyr och klamrar sig fast vid träd eller lyktstolpar men tsunamin är för stark. Många av de som dör är kvinnor och barn som inte orkar kämpa imot de starka strömmarna. En tredjedel av alla som dör är barn.   Tsunamin fäller träden, vissa av husen och drar med sig bilar och allt bråte. Många dör av att de blir träffade av allt bråte som flyter omkring. I Indonesien dör 168 000 personer.

Forskarna på Tsunamivarningsscentret på Hawaii vet fortfarande inte om jordbävningen har skapat en tsunami eller inte. Men de beslutar lite för sent att kontakta de lokala myndigheterna i Thailand och Sri Lanca om tsunamin, men de lokala myndigheterna agerar för långsamt eller inte alls som de senare fick en massa kritik för. Människorna som levde i vid havet och anade att det skulle bli en tsunami lyckades evakuera jättemånga turister och personer från lokalbefolkningen. Men på vissa stränder blev folk nyfikna och gick ut på stranden för att se när vattnet drog sig tillbaka eller för att plocka snäckor som förut hade legat under vatten. 25 minuter efter vattnet börjat dragit sig tillbaka kom vågen och 8 000 människor dog, bla. 542 svenskar.

Efter vattnet från den första vågen har dragit sig tillbaka springer många människor ner till stränderna för att kanske hjälpa eller för att leta efter sina familjemedlemmar eller liknande. Det flesta var omedvetna om var att det skulle komma flera vågor. Det ledde till ännu fler dödsfall. Tsunamin går så långt som till Afrika, där den också skördar tusentals liv. Än en gång har människorna vid Afrikas östkust inte fått någon varning, trots att det var timmar efter den första jordbävningen som vågen nådde dit.

Konsekvenser:                                                                                                                                      230 000 människor har omkommit, 5 miljoner har blivit hemlösa. Bara för att man överlevde tsunamin betyder det inte att man överlever tiden därefter. Med så många drabbade områden är det svårt att ge hjälp till alla. Mat och vatten kan de flesta inte skaffa själv då alla affärer och skördar har blivit förstörda. Vattnet är odrickbart för att sjukdomar från döda människokroppar och avföring blandas med vattnet. Det första halvåret har FN gett 2 miljoner människor mat och en miljon vatten i de svårast drabbade zonerna. Barn har också vaccinerats och getts utbildning. Det enorma arbetet med att bygga upp allt igen påbörjades. Det gjordes utredningar om varför folket inte hade blivit varnade som sedan skapade ett bättre tsunamivarningscentrum.

Källa på Internet

Fotografier ( i början av texten )

En film från youtube som ögonvittnen har filmat:

https://www.youtube.com/watch?v=1J8Feyr38Ss

Det finns många filmer, artiklar och bilder som är tagna av ögonvittnen, som det finns jättemånga av. Folk har inget att vinna på att ljuga om vad som hände 26 december 2004 vid Indiska oceanen. Det kan inte ha varit terrorister eller något liknande så det skapas inga konspiratonsterorier.

Källorna:                                                                          http://svenska.yle.fi/dataviz/2014/tsunami10/

Wikipedia: Tsunamin 2004

http://www.corren.se/nyheter/ostergotland/vagens-hastighet-800-kmh-7604633.aspx

 

Avslutning

1. Placera in händelsen i minst en kategori (se nedan) – varför är det viktigt att den här kategorin händelser finns med i historien? (några händelser passar i fler kategorier)

Naturkatastrof

2. Finns det andra händelser i samma kategori som inte finns men som du tycker är viktigare? Motivera varför du tycker som du gör.

Nej, det gör det inte. Händelsen påverkade hela jorden, jättemånga människor dog eller förlorade familj eller hem. Händelsen är så stor ( att den har påverkat så många ) att det inte finns någon viktigare/större.

3.Sammanfatta och fundera över om era händelser platsar i framtidens historia.

Tsunamin skördade ca 230 000 liv runt om Indiska oceanen som många av dem kunde räddats om varningar hade utfärdats. Denna händelse platsar i historieböcker världen om. Bärifrån turisterna som dog kom från och länderna de drabbade.

 

Tsunamin i Thailand 2004

Bakgrund

Tsunamin i Thailand ägde rum 26 december 2004. Tsunamin var en fruktansvärd naturkatastrof i Indiska oceanen. 225 000-300 000 miste livet och över 5 miljoner beräknas ha blivit helt hemlösa eller tvingats fly, enligt Wikipedia. I Thailand ska ungefär 1 000 svenskar ha omkommit på sin semester, till störst del i Khao Lak. De länder som blivit mest drabbade var Indonesien, Sri Lanka, Thailand och Indien.

Det började med en undervattensjordbävning utanför den indonesiska ön Sumatra. Det var det näst största skalvet genom tiderna i hela världen. Den största inträffade vid Chile år 1960. Skalven höll sedan på i flera månader och till sist kom det ett enormt efterskalv som dödade ca 1 000 människor, men det kom ingen tsunami. All energi från jordbävningarna motsvarade det som skulle behövas för människor i hela USA i 370 år, mätt efter landets energikonsumtion. Det är en otrolig mängd energi, nästan lika mycket som Tsar Bomba, den kraftigaste vätebomben som någonsin har provsprängt. De flesta jordbävningarna varar bara i några sekunder men jätteskalvet den 26 december varade i hela 10 minuter. Skalvet kunde kännas ända bort till Alaska och flyttade vissa öar över 20 meter. Man har undersökt havsbottnen där jordbävningen ägde rum och upptäckt att bottnen höjdes upp till 12 meter på över 1 200 km. Detta var den stora anledningen till den följande Tsunamin.

Tsunamin

Hundratusentalsmänniskor omkom i katastrofen och de flesta dödades av de över 10 meter vågorna som svepte över länderna omkring den Bengaliska viken. I provinsen Aceh på Sumatrat ska tsunamivågorna även ha varit över 20 meter höga. Vissa platser drabbades mer än andra på grund av att djupet vid stränderna varierarde. Alltså påverkades inte platser med djupa stränder lika mycket som de grunda.

Saknaden av ett varningssystem i en sådan jordbävningstät region fick i efterhand mycket kritik. Många människors liv kunde ha räddats om framförallt Thailand, Indien och Sri Lanka hade varnats. I Indonesien hade det knappast hjälp att varna eftersom vågorna nådde kusten på bara 15 min.

Konsekvenser

Efter jordbävningen så fick man många konsekvenser. En bra konsekvens är om det skulle komma fler jordbävningar skulle man antagligen evakuera kusterna ifall det skulle följa en tsunami, den var alltså en oväntad katastrof och därför brydde man sig inte om att få bort människorna från kusterna. En mindre bra konsekvens var att många länder förstördes och framförallt att många människor miste livet. Tsunamin kostade de drabbade länderna mycket pengar då de behövde återbygga de förstörda städerna.

Vår källa – Dokumentärfilm

Vår källa är en dokumentärfilm som både visar filmklipp direkt efter tsunamin och sedan 10 år efter. Där får man följa thailändare som har blivit svårt drabbade av katastrofen, de flesta har förlorat sin familj och lever ett mycket svårt liv. På filmen får man även se hur deras liv är 10 år senare. Vi kan här se hur thailändare har drabbats och inte bara svenskar som har skadats men lyckats ta sig tillbaka vid liv. De kan då fortsätta leva ett vanligt liv medans de som bor i Thailand kanske inte har sin familj kvar. Alltså ger det oss bra information om den verkliga händelsen där det filmas på plats.

Filmen är väldigt trovärdig eftersom det är intervjuer med personer som faktiskt har varit med om tsunamin och kanske precis hade överlevt. Den finns på SVT och har sänts i TV. Däremot är den lite subjektiv eftersom man bara för höra några personers upplevelser av händelsen. Man får heller inte veta något om hur andra länder har drabbats.

Filmen

Avslutande diskussion

Vi tror att händelsen kommer att gå till historien eftersom det var en av de största naturkatastroferna som någonsin har inträffat och där väldigt många människor dog. Det är ganska ofta det inträffar naturkatastrofer och att människor dör men den här katastrofen var en helt ny sorts naturkatastrof för oss, däremot i Japan kände man väl till begreppet. Vi svenskar kommer ihåg det som “tsunamin”. När vi tänker på ordet tsunami tänker vi just på tsunamin i Thailand. Det räcker med att säga tsunamin i bestämd form så förstår folk att man menar tsunamin i Thailand år 2004. Ordet tsunami är japanskt eftersom det tidigare har inträffat en del mindre tsunamis där. Innan tsunamin i Thailand var det inte så många människor i västvärlden som kände till begreppet. Nu är det känt över världen och det är ett tecken på att detta kommer att bli en känd naturkatastrof i framtiden.