Tjernobylkatastrofen

tjernobyl

Tjernobyls kraftverk i Kiev, Ukraina

 Bakgrund

Tjernobylkatastrofen är en stor kärnkraftsolycka. Det skedde flera explosioner och radioaktiviteten nådde ända till Sverige. Detta inträffade lördagen den 26 april 1986 klockan 01.23 (lokal tid) i dåvarande Sovjetunionen. Orsaken till olyckan var överhettning av reaktor fyra.

 Kort hur kärnkraft skapas, steg för steg:

  1. Uranatomer klyvs och det bildas energi i form av värme
  2. Värmen används för att värma vatten till vattenånga
  3. Vattenångan driver en turbin och på turbinaxeln sitter en generator
  4. Generatorn omvandlar rörelseenergin till elektricitet

 Orsaker
Anledningen till olyckan var överhettning av reaktor nummer fyra. Hos en av kraftverkets reaktorer, vilket är en anläggning där kärnenergin utvecklas, förångades det mesta av kärnbränslet. Klyvningen utav uranatomerna började ske utan kontroll, vilket ledde till flera explosioner. Explosionerna blåste av taket på reaktorbyggnaden och radioaktiviteten släpptes ut. Det visade sig också att flera säkerhetssystem hade stängts av för att det skulle genomföras experiment.

 Konsekvenser i Sovjetunionen
Inom en månad hade minst 30 personer dött av strålskador. Mer än 100 000 personer fick evakueras från områden kring kärnkraftverket bla från staden Prypjat. Alla dessa personer fick i sig stora stråldoser. Att få i sig radioaktivitet ökar risken för cancer. För en gravid kvinna finns även risken för ett strålskadat barn.

 Det skickades in arbetare för att städa undan i kraftverket men de fick endast vara där inne en kort stund (några minuter). Under den tiden hade de redan fått i sig för mycket strålning. För att det inte skulle komma alltför mycket radioaktiv strålning i luften täcktes byggnaden med betong. Radioaktiviteten hade svårare att komma ut igenom ett tjockt betonglager.

 Trots att kraftverket blev utan reaktor fyra fortsatte de att producera el ända fram tills 15 december år 2000 då den sista reaktorn togs ur drift för gott.

 Efter olyckan blev det omöjligt att bo i Tjernobyl och det har blivit en spökstad. Nu nästan 30 år senare har staden blivit en turistattraktion då det inte längre är livsfarligt att vistas i området under kortare tid. Även om människor kan vara i Tjernobyl kommer troligen aldrig marken kunna brukas igen och man kommer inte på lång tid kunna/vilja bo där.

Konsekvenser i Sverige
Radioaktiviteten nådde till Sverige den 28 april samma år som olyckan. Ett larm från det svenska kärnkraftverket Forsmark varnade om en förhöjd halt av radioaktivitet. Först var det oklart vartifrån radioaktiviteten kommit ifrån. Sedan uppmärksammades även de höga halterna i Finland och med hjälp från metrologer visades det att radioaktiviteten borde förts med vindar från Sovjetunionen. Till en början erkände inte Sovjet att radioaktiviteten kommit från dem. De ljög och försökte slingra sig från sanningen. Reporter Elisabeth Hedborg i Moskva bekräftade i nyhetsprogrammet Rapport att Sovjet försökte hindra den sanna informationen från att spridas. I samma sändning medverkade även energi- och miljöminister Birgitta Dahl samt Sovjets ambassadör i Sverige Boris Pankin. De båda delade med sig av informationen Sverige fått, att allt var lugnt och det var inget att oroa sig för. Detta visade sig i efterhand vara felaktig information. Storlekten på olyckan var större än vad man fick veta.

 Först spred sig radioaktiviteten till Sverige i moln fulla med radioaktiva partiklar. Sedan när det regnade följde det med vattnet ner i marken. Detta gav effekt på lantbruket eftersom att stora områden odlingsmark blev obrukbara. Det påverkade även jakt och möjligheten till svampplockning. Fortfarande 15 år efter olyckan finns det radioaktiva ämnen i Sverige och andra europeiska länder.

Historia eller inte?
Kommer tjernobylolyckan fortfarande vara en historisk händelse om 1000 år? Personligen tror jag inte att denna händelse kommer att kommas ihåg då. Detta tror jag eftersom att det inte lämnat så stora konsekvenser. Jag har inte hört många personer i hela mitt liv prata om tjernobylkatastrofen. Eftersom att det i början gav effekt på Sverige, dvs när jordbruksmark blev obrukbar, blev det uppståndelse. Nu när det inte längre påverkar det svenska jordbruket så kommer vi nog att glömma bort att det någonsin hände.

 I Ukraina och resten av dåvarande Sovjetunionen kanske folk kommer komma ihåg händelsen eftersom att det berörde de.

 Å andra sidan, om jag ska se händelsen från ett annat perspektiv så kan det visst vara ihågkommet om 1000 år. I flera ej utvecklade länder finns fortfarande kärnkraftverk utan bra säkerhet och underhåll. Om man är medveten om det och vet vad som hände i samband med tjernobylolyckan kan man bli orolig att samma sak ska ske igen. På det sättet kanske det kommer vara ansett som en historisk händelse.

 Källor

✧ Ne.se: http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/tjernobylolyckan

✧ Nyhetssändning från 26 April 1986: http://www.oppetarkiv.se/video/2615297/rapport

I denna nyhetssändning nämndes bland annat att Sovjet vänt sig till bla Sverige och Västtysklad efter hjälp med medicin och kunskap om hur de skulle släcka kärnkraftsbranden. Det sades också att om man vistades inom 10 mils avstånd var det farligt.

✧ Rapportsändning 30 April 1986: http://www.oppetarkiv.se/video/2618269/rapport

Birgitta Dahl, Elisabeth Hedborg och Boris Pankin medverkade här

* 29/3-15 Alva Andersson *