Vad blir historia i framtiden?

Här publicerar elever i år 7 texter om händelser som deras föräldrar menar är historiska. Eleverna lär sig skillnaden mellan att skriva en faktatext med hjälp av trovärdig information och att skriva historia med hjälp av en historisk källa och källkritisk metod. Uppgiften är svår att genomföra utan Internet. Wikipedia tillhandahåller information och intervjuer med ögonvittnen i olika medier fungerar som källor.

En förälders val av gasattacken i Halabja (Irak) synliggjorde hur vår historia blir ett västerländskt projekt om vi inte aktivt väljer att minnas och inkludera andras historier. En elev ger oss fler perspektiv på invasionen av Irak. Klasskamraten fick bli källa i den texten.

Författarna föddes 2001 och visst är de barn av sin tid. När de får skapa historia är det terrordåd och alla människors lika värde som engagerar.

Cecilia Johansson